ОЮУНЫ ӨМЧИЙН
ГАЗАР

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Гэрчилгээний дугаар 10020
Бүтээлийн нэр ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЛЭНД МЕНЕЖЕР ПРОГРАМ ХАНГАМЖ
Эрх эзэмшигч ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР; ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ; ГЕОДЕЗИ
Зохиогч Дэмчиг БАТТОГТОХ
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
Бүтээлийг нийтийн хүртээл болгоход ашигласан зохиогчийн нэр ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЛЭНД МЕНЕЖЕР ПРОГРАМ ХАНГАМЖ
Бүтээлийг тууриваж дууссан огноо 2017-11-30
Нийтийн хүртээл болгосон огноо
Д/д Овог нэр Эрх эзэмшиж эхэлсэн огноо
10020 ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР; ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ; ГЕОДЕЗИ 2017-11-30
Д/д Овог нэр
10020 Дэмчиг БАТТОГТОХ