ОЮУНЫ ӨМЧИЙН
ГАЗАР

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Гэрчилгээний дугаар 8451
Бүтээлийн нэр ГАЗРЫН БИРЖИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖ
Эрх эзэмшигч Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газар
Зохиогч ГАНХУЯГ УУГАНБААТАР; БАТТУЛГА ПУНЦАГБАЛЖИР
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
Бүтээлийг нийтийн хүртээл болгоход ашигласан зохиогчийн нэр ГАНХУЯГ УУГАНБААТАР; БАТТУЛГА ПУНЦАГБАЛЖИР
Бүтээлийг тууриваж дууссан огноо 2014-12-25
Нийтийн хүртээл болгосон огноо
Д/д Овог нэр Эрх эзэмшиж эхэлсэн огноо
8451 Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газар 2014-12-25
Д/д Овог нэр
8451 ГАНХУЯГ УУГАНБААТАР; БАТТУЛГА ПУНЦАГБАЛЖИР